Chính sách chất lượng

   Ban Giám đốc Công ty Bảo vệ Đồng Nai cam kết:
 
   1. Luôn luôn lắng nghe ý kiến khách hàng để cải  tiến và nâng cao chất lượng, hướng tới sự hoàn hảo dịch vụ bảo vệ và đáng tin cậy.
 
   2. Cam kết cho những nguyên tắc đã đặt ra, và giá trị của từng nhân viên
 
  3. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên công ty, nỗ lực hướng tới mỗi nhân viên bảo vệ đều có thể đại diện cho khách hàng cũng như cho thương hiệu Dịch Vụ Bảo Vệ Đồng Nai.
   4. Thực hiện, duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng theo phương châm:
 
 
TINH NHUỆ- TRUNG THÀNH- TRONG SẠCH
Scroll